MENU

高效能隔音墊,打造更舒適的居住環境

符合第46條之6隔音法規,並取得內政部認可通知書之木地板產品

項次 
表面材
緩衝材
1Kronotex 太格德國木地板 12mm
德國橡膠隔音墊 2mm
2Kronotex 太格德國木地板 10mm
德國橡膠隔音墊 2mm
3Kronotex 太格德國木地板 8mm
德國橡膠隔音墊 2mm
4Kronotex 太格德國木地板 12mm
EP防潮浮式靜音板 5mm
5Kronotex 太格德國木地板 10mm
EP防潮浮式靜音板 5mm
6Kronotex 太格德國木地板 8mm
EP防潮浮式靜音板 5mm
7Kronotex 太格德國木地板 12mm
歐洲波浪隔音墊 2.3mm
8Kronotex 太格德國木地板 10mm
歐洲波浪隔音墊 2.3mm
9 Kronotex 太格德國木地板 8mm
歐洲波浪隔音墊 2.3mm